පස්-පියවර ක්රමය ගොඩනැගීම සඳහා බරපතල සම්බන්ධතාවය සමග මිනිසා

ජීවිතයේ පසු කාලයේ දී, අප බොහෝ විට ඇති වූ ආශාව යාමට තාවකාලික පසෙකට වාර්තා කිරීමට බරපතල කතාවක්අපට අවශ්ය මත පදනම් වූ සම්බන්ධතාවයක් සහභාගීත්වය හා අන්යෝන්ය විශ්වාසය. නමුත් මෙම දුෂ්කර සොයන්න, එය අපහසු බව ඔවුන් අසාර්ථක වනු ඇත.

එය වනු ඇත (පාහේ) මම විශ්වාස කරනවා ඒ සතුට දෙකක්,"නැත සඳහා එක්සත් ජනපද"තිබියදීත්, සමහර අපේ ආදරය කරන අය, ගන්න වතුර ඕනෑවට වඩා ඉතා වේගවත්.

එම් මත පදනම් මගේ පෞද්ගලික අත්දැකීමක් සහ බොහෝ ආදරය පුහුණු සැසි මම ඔබට ඉගැන්වූ, මම වර්ධනය වී පස්-පියවර ක්රමය අවසන් කිරීමට විෂ සහිත හා ඇඳීමට-ඔරොත්තු සබඳතා ශක්තිමත් සම්බන්ධතාවය සමග මිනිසා.

මේ බලන්න මගේ ශ්රව්ය උපකරණ පුහුණු"පියවර පහක් ගොඩ බරපතල සම්බන්ධතාවය සමග මිනිසා".

මෙහි ක්ලික් කරන්න සොයා ගැනීමට, මගේ ශ්රව්ය උපකරණ පුහුණු"පියවර පහක් ගොඩ බරපතල සම්බන්ධතාවය පුද්ගලයෙකු සමග", වන අතර, ලබා ගත හැකි විශාලතම සංඛ්යාව, පාඨකයන්, මම ඉල්ලුමට සඳහා පමණක්ම මිල දෙකක් නව අය. මිලදී ගැනීම මෙම පුහුණුව මගින් ආවරණය වන මුදල් ආපසු ගෙවීමටද තොරව කිසිදු කොන්දේසියකින් තොරව ඕනෑම සහතිකයක් ඉල්ලු සඳහා වලංගු හේතුව, දින තුනක් ඇතුළත. මෙය ඔබ සවන් දිය හැකි (සහ නැවත සවන්.) මෙම වැඩසටහන සඳහා මුළු මාසය හා අදාළ සියලු කරුණු. ඔබ සෑහීමකට පත් නොවේ වෙනස්කම් ඔබේ පෞද්ගලික ජීවිතය, ඔබගේ මුළු මිලදී ගැනීම ආපසු වනු ඇත තොරව ඕනෑම ප්රශ්න ඇහුවා.

පසුව පමණක් ඔබ ස්ථානය තුළ ඔබගේ ඇණවුම ආරක්ෂිත මාදිලිය, මම එවන්නෙමු ඔබ වැඩසටහන ඊ-මේල් මගින් ත්රිත්ව ආකෘතිය.

මෙහි ක්ලික් කරන්න මගේ ශ්රව්ය උපකරණ පුහුණු"පියවර පහක් ගොඩ බරපතල සම්බන්ධතාවය සමග මිනිසා"සිට.

ඔබ හැකි වහාම ආරම්භ පිළිගැනීමට ඔබේ ඉරණම ආදරය භාවිතා කර පැහැදිලි සහ නිවැරදි ක්රමය මත පදනම් මූලික මානව මනෝ විද්යාවේ හා පැය ගණනක් පුහුණු.

සමග දින තුනක් වගකීම්, කිසිදු අවදානමක් ඔබේ සඳහා. ඉතින් ඇයි එය කරන්න උත්සාහ කරන්න? මම බලාපොරොත්තු සිට නඩු විභාගය ගැන ඔබ ඇදහිය නොහැකි තරම් වෙනස්, ඔබගේ ප්රේමය ජීවිතය.
ආලය තොරව ඡායාරූප වෙබ් අඩවිය ඔබ හමුවීමට වෙබ් අඩවිය වීඩියෝ සමඟ අමුත්තන් ආලය දැන්වීම් කාන්තා තරග ආලය සඳහා නිදහස්. ආලය සේවා හොඳම චැට් චැට් ගැහැනු ළමයින් සමඟ නොකර දැන්වීම් බාගත චැට්